Coop Helgeland utreder fusjon med seks ganger så stort samvirkelag: – Dette kan gi oss enda mer konkurransekraft

Per B. Brochmann, administrerende direktør i Coop Helgeland. Foto: Øyvind Bratt

Per B. Brochmann, administrerende direktør i Coop Helgeland. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det er i en pressemelding fra Coop Helgeland det fremgår at styret har vedtatt å igangsette en mulighetsstudie for å kartlegge effektene ved en eventuell fusjon med Coop Midt-Norge.

En utredning er et nødvendig skritt på veien før styret i Coop Helgeland skal ta en endelig vurdering om samvirkelaget ønsker å fusjonere med Coop Midt-Norge.

Coop Midt-Norge har i dag en omsetning på 5,6 milliarder og 2.196 ansatte, mens Coop Helgeland på sin side har en omsetning på 1 milliard og 353 ansatte.

- Årsmøtet i Coop Helgeland vedtok i desember 2017 å vurdere ulike fusjonsalternativer mot det å fortsette som eget lag. Etter å ha gjort noen sonderinger er konklusjonen at et mulighetsstudie med Coop Midt-Norge er rett nå, sier Toril Valla, styreleder i Coop Helgeland.

Styrket konkurransekraft

Administrerende direktør i Coop Helgeland, Per B. Brochmann, vektlegger geografisk nærhet og styrket konkurransekraft som gode grunner for en eventuell fusjon med Coop Midt-Norge.

- Geografisk nærhet er viktig. Samtidig har Coop Midt-Norge en sterk markedsposisjon og god økonomi. Dette kan gi oss enda mer konkurransekraft og bidra til å skape fordeler for våre kunder og medlemmer. Solid organisering er også en viktig faktor som gir trygghet for våre ansatte. En eventuell fusjon blir som en virksomhetsoverdragelse, og vil ivareta alle ansatte i Coop Helgeland, uttaler Brochmann, administrerende direktør i Coop Helgeland.

Begge understreker at Coop Helgeland er styrket økonomisk og markedsmessig gjennom flere år med omstilling og forbedringer.

- Det er ledelsen og styrets oppgave å sikre at denne utviklingen fortsetter. Det er i lys av dette at vi nå skal utrede og vurdere en eventuell fusjon, sier Valla og Brochmann.

Antydet fusjon i februar

Meldingen om at Coop Helgeland nå utreder en fusjon med Coop Midt-Norge ble første gang antydet i februar i år. Da var fusjonen med Coop Midt-Norge ett av tre alternativer Coop Helgeland vurderte etter at det var klart at Coop Sør-Helgeland hadde bestemt seg for å fusjonere med Coop Nordland - og ikke med Coop Helgeland.

Etter fusjonen mellom Coop Sør-Helgeland og Coop Nordland, vil det nye samvirkelaget der ha 1.200 ansatte og en omsetning på 2.4 milliarder.

Fusjonerer Coop Helgeland og Coop Midt-Norge, vil de da til sammen ha over 2.500 ansatte og en omsetning på 6,6 milliarder - og altså være en betraktelig større aktør.

Artikkeltags