Nordland har satt ny omsetningsrekord, men sliter på andre felt: - Det er et alvorlig problem

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

[Avisa Nordland] Onsdag morgen ble Indeks Nordland lagt fram i Bodø.

Indeks Nordland gis ut av Nordland fylkeskommune, NAV Nordland, Kunnskapsparken Bodø, NHO Nordland, Innovasjon Norge Nordland og DNB.

Ny omsetningsrekord

Og under presentasjonen ble det lagt fram en gladnyhet: for femte år på rad er veksten i Nordland som fylke større enn landet sett under ett. I 2016 omsatte bedriftene i Nordland for 199,5 milliarder kroner, en vekst på 4,4 prosent fra 2015. Og det er ny rekord.

Eksportverdien økte med ni prosent til 25,2 millioner kroner. Det er eksport av sjømat som er den viktigste vekstdriveren.

- Veksten i Nordland skyldes en kombinasjon av høyt aktivitetsnivå, høye priser på enkeltprodukter og lav kronekurs. Særlig innen de eksportrettede næringene eksporteres det for fullt. Med en gjennomsnittlig driftsmargin på hele 9,4 prosent, mot 6,1 prosent nasjonalt, gir det grunnlag for videre investeringer i nordlandsbedriftene, sier Ole H. Hjartøy, regiondirektør i NHO Nordland, i en pressemelding.

- Nordland har vekst i en nasjonal nedgangsperiode, sa dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen Nord universitet da han la fram rapporten onsdag.

Utsiktene

Og utsiktene for 2017 ser gode ut.

- Vi tror det blir litt mindre vekst totalt, fordi nasjonaløkonomien krymper i sitt budsjett. Det er gode utsikter for torskefiskeriet, det er en fantastisk inntektsstrøm. Også IT-bransjen har et godt år i vente da mange bedrifter skal digitaliseres, sa Bullvåg.

Han forventer også høye investeringer i næringslivet i 2017.

Få nye arbeidsplasser

Men - ikke alt er fryd og gammen i Nordland. Rapporten forteller at man kun forventer en sysselsettingsvekst på 0,1 prosent i 2017. Det tilsvarer kun 86 nye arbeidsplasser, sammenlignet med 509 nye arbeidsplasser i 2016.

Det forventes flest nye arbeidsplasser i Lofoten (29) og Salten (26). I Ofoten forventes det kun seks nye arbeidsplasser i 2017.

- Det er en del større prosjekter i bygg- og anleggsbransjen som forsvinner og som gir nedtrekk i arbeidsplasser.

- Et alvorlig problem

Bullvåg trakk under presentasjonen av Indeks Nordland også fram at Nordland sliter med å få folk til fylket, og med å få folk til å bli værende.

- Det er nedgang i befolkningen i 25 kommuner. Hadde det ikke vært for innvandring hadde det kun vært vekst i tre av 44 kommuner, sa han.

- Det er et alvorlig og gjennomgående problem i hele landsdelen.

Nordland har hatt befolkningsvekst på 3,1 prosent siden 2007. Til sammenligning har veksten i Norge vært 12,5 prosent.

- Det er store regionale forskjeller. Salten klarer seg rimelig greit, men det er svakt i de andre regionene, sa Bullvåg.

- Sats på Nordland

Hovedbudskapet til Indeks Nordland 2017 handler om å la fylket spille ut sitt potensiale. Nordland kan bli en av Europas viktigste grønne regioner, med fylkets unike industrielle kompetanse, kombinert med fornybar energi og våre naturressurser.

- Sats på Nordland, invester i Nordland. Det er vårt budskap både for bedrifter i fylket, ansvarlige strateger for norsk næringspolitikk, eiere av våre internasjonale bedrifter, selskaper med ambisjoner om grønnere produksjon og selskaper som ønsker god økonomi i sine investeringer, sier Nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune og leder av styringsgruppen til Indeks Nordland, Hanne Østerdal, i en pressemelding.

Salten passeres

I fjor ble Salten rangert som Nordlands beste region for utvikling, men i 2016 passeres regionen av Lofoten i det Indeks Nordland kaller Næringsmesterskapet.

Salten rangeres dermed som nummer to i Nordland når man måler sammenhengen mellom næringsutvikling, sysselsetting og befolkning.

I pressemeldingen forklarer dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet, Erlend Bullvåg, passeringen slik:

- Salten har høyest vekst i omsetning, lavest driftsmargin, midt på treet verdiskaping, nest høyest vekst i sysselsettingen, høyest befolkningsvekst og svakest vekst i antallet unge voksne (20-40 år). I sum får Salten dermed den nest beste poengsummen og rangeres som nummer to, sier han.

Artikkeltags