Evry Card Services er tatt opp i klyngesamarbeidet Arctic Cluster Team (ACT). ACT har med det 46 medlemsbedrifter. Målet er å bidra til økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien.

I løpet av 2018 har også Harsco Metals Norway og Washington Mills, Mosjøen videregående skole og Polarsirkelen videregående skole blitt tatt opp som medlemmer i klyngen.

– De nye medlemmene styrker ACTs forutsetninger for å utvikle nye løsninger. Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører i den industrielle verdikjeden, og bedriftene i ACT får nå tilgang til ny og spennende spisskompetanse som kan bidra til økt bærekraft og digitalisering i industrien, sier klyngeleder Monica Paulsen i en pressemelding.

 

– EVRY Card Services har tre ulike forretningsområder som alle treffes av digitalisering og ny teknologiutvikling generelt. For å ligge i forkant kreves samarbeid, ny kunnskap, økt innovasjonstakt og bedre tilgang til ressurser. EVRY kan bidra med høy kompetanse på digitale teknologier, deriblant bruk av kunstig intelligens. Regionalt samarbeid er en forutsetning for å nå de ambisiøse målene som er satt. Det vil ha stor betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og fremtidig velferd, uttaler Ruth Hessner, COO ved EVRYs forretningsområde Card Personalisation.

ACT er et partnerskap bestående av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder, fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord.