Mo Industripark mottok prestisjetung pris for målrettet fokus på grønn industri

Made in Norway-pris - Ordfører Geir Waage, administrerende direktør Arve Ulriksen i MIP, markedssjef Jan Gabor i MIP og lufthavnsjef Flemming Berthelsen ved Mo i Rana Lufthavn

Made in Norway-pris - Ordfører Geir Waage, administrerende direktør Arve Ulriksen i MIP, markedssjef Jan Gabor i MIP og lufthavnsjef Flemming Berthelsen ved Mo i Rana Lufthavn Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Mo Industripark er kåret til nordnorsk vinner av Avinors Made In Norway-pris.

MIP mottar prisen for sitt sitt målrettede fokus på grønn industri gjennom programmet MIP Bærekraft.

Made In Norway startet opp våren 2017 med mål om å løfte frem initiativer og bedrifter som sørger for verdiskapning både lokalt og nasjonalt i sitt virke. I tillegg til Avinor er også Innovasjon Norge, Norsk Forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke samarbeidspartnere på Made In Norway

Totalt er det sendt inn i underkant av 1000 bidra på landsbasis, og det kåres en vinner i hver region i landet. MIP står altså igjen som vinner i Nord-Norge etter at en fagjury har kåret de regionale vinnerne.

Programmet MIP Bærekraft er en systematisering av satsingen på gjenvinning som har foregått over flere år hos MIP. Selve programmet ble startet i 2015 med tre hovedområder; energieffektivisering, sirkulær økonomi og utslippsreduksjoner, heter det i en pressemelding fra MIP.

- Fremtidens konkurransekraft er grønn og de grønne løsningene er også nå gjerne de som er mest lønnsomme da ressursutnyttelsen blir optimalisert. I tillegg er det viktig at industrien er i forkant av stadig strengere miljøreguleringer som har kommet de senere årene og som det vil være økende fokus på også i fremtiden. Dette har MIP Bærekraft-programmet vært med på å løfte frem. Nå har vi over 25 ferdigstilte, pågående og planlagte prosjekter som er et direkte resultat av MIP Bærekraft, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Ulriksen har også vært initiativtaker til programmet. Ambisjonen var å oppnå over 15 utviklingsprosjekter, styrke tilstedeværelsen av forskningsmiljø i regionen samt være en del av internasjonale prosjekter som søkte på EU-midler. Det var også en målsetning om å få til to nyetableringer i parken i løpet av en treårsperiode.

Denne ambisjonen har MIP Bærekraft altså overgått, og ikke bare det.

Programmet har også bidratt til etablering av Sintef Helgeland, styrket innovasjons- og kompetansemeglingsarbeidet i regionen gjennom blant annet aktivt eierskap i både Sintef Helgeland og Kunnskapsparken Helgeland. MIP Bærekraft har også vært en av flere bidragsytere for å etablere samt oppnå nasjonal ARENA-status for to klynger; Olje og gassnettverket Helgeland og Arctic Cluster Team (ACT).

- Videre har programmet, sammen med andre aktører, jobbet frem etableringen av to Forskningssentre for miljøvennlig energi, såkalte FME’er, hvor det ene går på energieffektivisering i industriprosesser, og to BIA-nettverk (Forskningsrådets Brukerstyrt innovasjonsarena-nettverk) innen henholdsvis sirkulær økonomi og industriell innovasjon og konkurransekraft. Gledelig er det også at arbeidet har bidratt til etablering av selskap innen kraftproduksjon, tiltrukket seg datasenteraktører samt sørget for økt aktivitet for leverandørmiljøet i Mo Industripark, sier markedsdirektør i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

– Jeg er svært stolt over at vi har lykkes så godt som vi har med flere av våre initiativer. Med dette programmet har vi gått bredt ut og industrien har virkelig mobilisert og lagt inn en solid innsats hele veien som nå gjør at vi har en god posisjon opp mot bransjeledende flaggskip. Dette har flere tunge aktører nasjonalt fått med seg og MIP løftes stadig frem som et eksempel til etterfølgelse av nasjonale politikere og næringslivsaktører. Også internasjonalt vekker MIP målrettede satsinger mot å bli en grønn industripark i verdensklasse interesse. Nå er vi kommet dithen at vi kan begynne å høste resultatene av det harde arbeidet og vi tror på god effekt utover gevinstene som allerede er hentet ut. Industrien fortjener all honnør og denne prisen er en svært hyggelig anerkjennelse av den innsatsen som er lagt inn, uttaler Ulriksen i pressemeldingen.

Artikkeltags