Rana Blad AS går så det suser - leverer overskudd på nærmere fire millioner i 2017

GODE RESULTATER: Resultatene for 2017 viser et overskudd på over fem millioner kroner før skatt. Det gleder adm. dir. Rigmor Nygård Hansen og sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad.

GODE RESULTATER: Resultatene for 2017 viser et overskudd på over fem millioner kroner før skatt. Det gleder adm. dir. Rigmor Nygård Hansen og sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Etter noen magre år har Rana Blad AS snudd et underskudd på drøye 2,7 millioner kroner i 2015 til et overskudd på drøye 3,8 millioner kroner i 2017.

Resultatregnskapet for 2017 viser at Rana Blad AS hadde driftsinntekter på 48.907.750 kroner og driftskostnader på 43.892.441 kroner.

Det gir et driftsresultat på 5.015.310 kroner. Ordinært resultat for skatt er på 5.095.022 kroner. Etter skatt sitter man igjen med et årsresultat på 3.825.982 kroner.

Beste siden 2013

Det er det beste resultatet Rana Blad AS har levert siden 2013, da man leverte et årsresultat på 5.730.000 kroner. 2013 var da også året da man for alvor begynte å merke krisen i mediebransjen.

Siden 2013 har driftsinntektene til Rana Blad AS falt fra drøye 66 millioner kroner til 48 millioner kroner. Det har resultert i noen magre år, hvorav 2015 ble det første året der selskapet leverte et underskudd. Da leverte selskapet et underskudd på drøye 2.7 millioner kroner etter å ha levert et overskudd på drøy 900.000 kroner i 2014.

Året etter, i 2016, hadde Rana Blad AS igjen et positivt årsresultat. Da på knappe 700.000 kroner.

Bare ett år senere er dette altså økt til drøye 3.8 millioner kroner etter skatt, og det til tross for at driftsinntektene er tatt ned med ytterligere 4,3 millioner kroner fra 2016.

Usedvanlig spennende år

- 2017 var et usedvanlig spennende år for Rana Blad, med til dels store endringer. Da er det ekstra hyggelig å få til solid resultatvekst. Ett resultat på 5,0 millioner kroner før skatt er sterkt. Det kan se ut som mer enn en femdobling fra 2016, men da må vi ta med at vi tok noen ekstraordinære av- og nedskrivninger som utgjorde rundt 1,2 millioner kroner i 2016, sier administrerende direktør i Rana Blad Rigmor Nygård Hansen.

- Hva er grunnen til at man nå igjen leverer slik gode tall?

- Reduserte kostnader er viktigste faktor til resultatforbedringen. Vi la om distribusjonen ved inngangen til året, og utgivelsesfrekvensen på papiravisa ble redusert fra seks til fire ukentlige utgaver. Begge disse grepene reduserer kostnader til ombæring og trykking, og besparelsene kan heller brukes til å lage godt innhold, kommenterer Nygård Hansen.

- På hvilke områder har man lyktes spesielt godt - og hva er grunnen til dette?

- Vi visste at vi kom til å skuffe en del av våre avisabonnenter når vi reduserte fra seks til fire utgaver, men vi har samtidig vist at vi har styrket den redaksjonelle produksjonen og vår digitale publisering. Det får vi heldigvis gode tilbakemeldinger på. Våre lesere bruker våre digitale flater i sterkt økende grad, sier sjefredaktør Marit Ulriksen.

Retter fokuset på utvikling

Nå ser ledelsen på det gode resultatet i 2017 som et tegn på at man igjen kan rette fokuset på utvikling, etter det som har vært noen vanskelige år for hele bransjen.

- En hver bedrift må ha overskudd for å utvikle seg. Etter noen vanskelige år for Rana Blad og bransjen generelt ser vi nå at vi kan ha fullt utviklingsfokus, og at kostnadskutt ikke lenger er hverdagen. Vi er hele tiden i omstilling, men nå er det omstilling til utvikling, og mål om å gi våre lesere alt som viktig i vår region, uttaler Ulriksen.

2018 leverer over forventning

Så langt i 2018 er det ingen ting som tyder på at resultatet fra 2017 var en engangsforeteelse. Tvert imot.

- Starten på 2018 har vært i overkant av hva vi kunne håpe på. For første gang på mange år opplever vi inntektsvekst i selskapet, og spesielt gledelig er utviklingen i annonsemarkedet. Mer enn 20% vekst i digital annonsering viser at vi sammen med kundene har tatt store steg inn i den digitale virkeligheten. I tillegg har flytting av trykking fra Rana Blad til Bodø gitt reduserte trykkekostnader og vil bidra positivt til resultatutviklingen, sier Nygård Hansen.

Det gir grunn til optimisme for de kommende årene, mener lederduoen.

- Med god økonomisk utvikling har vi kraft til å utvikle Rana Blad og møte lesernes og annonsekundenes forventninger, slår Ulriksen og Nygård Hansen fast.

Artikkeltags