Gikk med nesten en halv milliard i overskudd

Forrige søndag landet Embraer E190-E2 prototype  i Bodø.

Forrige søndag landet Embraer E190-E2 prototype i Bodø. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

[Helgelendingen] Torghatten ASA har i 2017 et resultat som totalt sett ender omtrent på nivå med 2016. Resultatet etter skatt er 468 millioner kroner, mot 448 millioner i 2016. Selskapet fraktet over 70 millioner passasjerer i 2017.

– Omsetningen har økt til 9,7 milliarder fra 9,4 milliarder året før og marginene er derfor noe lavere, spesielt i vårt flysegment, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet har satt av 1,50 kroner per aksje i foreslått utbytte for 2017.

Konsernet oppnår et svakere resultat i segmentet fly for 2017 sammenliknet med tidligere år. Widerøe inngikk i 2016 kontrakt med Samferdselsdepartementet om oppstart av ny anbudsperiode for samtlige 13 anbudsruter i nord fra 1. april 2017.

– Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i 2016 og 2017 svekket seg betydelig, spesielt har de nye satsene på passasjeravgift og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. Kjøp fra staten er også betydelig redusert i det nye anbudet sammenliknet med tidligere, skriver selskapet i pressemeldingen.

I 2017 har Widerøe tatt et viktig steg for å sikre virksomheten videre ved at det ble signert kontrakt med Embraer om kjøp av tre regionale jetfly for levering i 2018.

– Dette er en spennende satsing for konsernet og en viktig milepæl i utviklingen av flyselskapet. Nye fly skal settes i drift 24. april 2018 og skal trafikkere både innen- og utenlands. I april går første flygingen og det blir fra Bergen til Tromsø. Fra juni starter nye utenlandsturer fra Bergen til München, Hamburg, Billund og Göteborg, samt fra Kristiansand til London.De nye flyene gir Widerøe gode muligheter for å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder og forhåpentligvis bidra til økt lønnsomhet framover.

Konsernsjef Brynjar Forbergskog er fornøyd med resultatet.

– Vi har lagt bak oss et godt år. Vi mener likevel at potensialet for å bedre resultatene framover er til stede og vil jobbe for å få til det. Vi vil fokusere på driften samtidig som vi kontinuerlig skal jobbe med å videreutvikle konsernet. Spesielt viktig blir det i 2018 å komme godt i gang med de nye jetflyene som blir levert i april, samt å forberede oppstarten av de nye ferjesambandene både i Midt-Norge og i Hordaland, sier han.

Artikkeltags