Fant batangakniv i turngrop: – Det er ekkelt å tenke på følgene det kunne fått

En batangakniv med åpent blad ble funnet i turngropa. Turnforeninga reagerer kraftig på funnet.