Nok en redaktør trekker seg fra Rana Nos søsteravis: Kjetil er ferdig etter to uker

Kjetil Moe er ferdig som redaktør i Narvik Nu.