Nasjonale prøver: Hemnes-elevene bedre enn Rana-elevene på to av tre prøver

Elevene i Hemnes scorer best på Nord-Helgeland. Her bilde av 6B ved Korgen sentralskole tatt i en tidligere anledning.

Elevene i Hemnes scorer best på Nord-Helgeland. Her bilde av 6B ved Korgen sentralskole tatt i en tidligere anledning. Foto:

DEL

Det er i en pressemelding Rana kommune opplyser om at resultatene fra de nasjonale prøvene foreligger.

Resultatene fra prøvene på mestringsnivået i lesing, regning og engelsk som er foretatt på 5. trinn, viser at Rana-elevene er bedre enn snittet for resten av Nordland i lesing og regning. Når det kommer til engelsk er Rana-elevene på snittet til resten av nordlandselevene.

Imidlertid ligger Rana-elevene bak det nasjonale snittet både i engelsk og regning, mens de ligger over på lesing også målt mot det nasjonale snittet.

Sett over de fem siste skoleårene er det også en positiv utvikling i Rana-skolene.

Rana 5.tr2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Engelsk4748484949
Lesing4848484951
Regning4748475049

- I Rana kommune er vi selvsagt stolte av at elever gjør det så bra. Det peker tilbake på gode lærerkrefter og gode skoleledere. Vi vet at lærerne står på for at elevene skal få mest mulig ut av skolehverdagen. Tallene som nå har kommet viser at vi i stor grad lykkes og at vi har flinke folk i Rana-skolen, sier kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Lillian Nærem, i en kommentar, og fortsetter:

- De digitale lærebrettene som kom i år skal bidra til at våre elever blir bedre også i engelsk. Flere av appene er på engelsk, og ved å bruke for eksempel youtube aktivt vil elevene komme mer i kontakt med det engelske språket. Lesing og trening i oppgaver vil hjelpe.

Hemnes har det beste snittet, Lurøy best i engelsk

Best på Nord-Helgeland er det imidlertid elevene i Hemnes kommune som er. De scorer bedre enn det nasjonale snittet i regning, og er på snitt i engelsk og lesing. De er også best på Nord-Helgeland i regning, mens det er Rana-elevene som er best på Nord-Helgeland når det kommer til lesing.

Elevene i Lurøy kommune er best på Nord-Helgeland i engelsk.

Ser vi på resultatene for de andre kommunene på Nord-Helgeland er de som følger. Samtlige tall for hele landet finner du også på skoleporten.no.

Hemnes kommune:

Engelsk - 50 poeng

Lesing - 50 poeng

Regning - 51 poeng

Nesna kommune:

Engelsk - 45 poeng

Lesing - 40 poeng

Regning - 44 poeng

Lurøy kommune:

Engelsk - 51 poeng

Lesing - 47 poeng

Regning - 46 poeng

Træna kommune:

Tallene for Træna kommune er unntatt offentligheten grunnet lavt antall elever.

Rødøy kommune:

Tallene for Rødøy kommune er unntatt offentligheten grunnet lavt antall elever.

Artikkeltags