Vedtok omstridt ambulanseplan - møtes med bekymring og skepsis av de berørte

Artikkelen er over 3 år gammel

Under styremøtet i Helgelandssykehuset tirsdag, ble den mye omtalte ambulanseplanen vedtatt med en liten korrigering.