Nettverk for de utradisjonelle

Prosjektleder: Paulsen viser fram logoen som står på panne- båndene deltakerne i Kari-nett får utdelt og som har teksten; «Tøff, modig og utradisjonell!».  Foto: Anita Hartviksen Ravn

Prosjektleder: Paulsen viser fram logoen som står på panne- båndene deltakerne i Kari-nett får utdelt og som har teksten; «Tøff, modig og utradisjonell!». Foto: Anita Hartviksen Ravn Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kari-nett er et nettverk for deg som er kvinne i ranaindustrien. Og i år satser de på å få enda flere medlemmer.

DEL

I en mannsdominert industri er det viktig å ta vare på de få kvinnene som har valgt seg inn i utradisjonelle yrker, mener Kunnskapsparken Helgeland som sammen med Mo industriinkubator (KUB), dannet kvinnenettverket Kari-nett i 2011.

– Det er en kjensgjerning at det er få kvinner i industrien. Vi har ikke noe tall på det, men vi har registrert at flere av kvinnene som har hatt slike stillinger, har valgt seg bort til andre arbeidsplasser. Vi ønsker å beholde de som er der og gjerne bidra til å øke rekrutteringen. Kari-nett er en møteplass og et miljø for jentene som jobber i de mannsdominerte industriyrkene, sier Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland, prosjektleder for Kari-nett.

Ønsker flere

Kari-nett er et møtested med fastsatte aktiviteter. Initiativtakerne, som er KUB og Kunnskapsparken, ønsker flere kvinner inn i nettverket og har i år planlagt åtte treff mot fire i fjor. Aktiviteter rettet mot rekruttering til utradisjonelle yrker/realfag, samt karrieredag, formidlingsteknikker, yrkesvalg, kommunikasjon står på temalista i år, i tillegg til en heldags utflukt i starten av Kari-nett-året - som varer fra april 2012 til mars 2013.

– I fjor dro vi til Tortenkøta i Sjona. Vi hadde en trivelig utflukt på en ellers regntung dag. Vel framme ved køta serverte vi tapas rundt et varmende ildsted, og medbrakt industriquiz ble løst med stor entusiasme, sier forteller prosjektlederen.

– For dem som vil være med, hvordan definerer du industriarbeidsplass?

– Industri er jo et vidt begrep. Medlemmene som er med fra før kommer fra eksempelvis Miras, Clima, MIP Energi, Mo industritransport, Momek, Rana Gruber, Celsa Armeringsstål og Effekt. Det handler også om å nå de med utradisjonell kompetanse og de som har personalansvar. Jeg oppfordrer kvinner til å ta kontakt og spørre, det er det enklest. Da finner vi ut av det, sier Paulsen.

Egne bånd

– Vi har tro på at nettverk på tvers av bedrifter er positiv. Likeledes å få et fellesskap blant jentene, når man til daglig jobber i et miljø der kjønnene er lite blandet. Kari-nett er ei uformell setting der man møter andre som vet hvordan det er å ha valgt utradisjonelt, sier prosjektlederen.

– Hvor hentet dere navnet til nettverket?

– Det kommer av fra; Kvinnelig Arena for Rollemodeller i Industrien, sier hun og opplyser at de åtte samlingene har varighet fra 1½ time til heldagsaktiviteter.

– Det kan godt hende at det oppstår andre nettverk som følge av møtene i Kari-nett også. Noe avhensikten er uansett å vite om kverandre, og å kjenne til hva som fins av kompetanse på tvers av bedriftene, sier hun.

Kvinneressurser

Kari-nettverket har som mål å bidra til å synliggjøre kvinner i industrien som ressurspersoner.

– Det at kvinnene blir oppmerksomme på hverandres kompetanse, spres videre utenfor nettverket også. Målet er også å få fram ressursene disse kvinnene innehar. i Kari-nett kan får man treffes og de diskutere felles utfordringer, få innspill og dele erfaringer. På denne måten ønsker Kunnskapsparken og KUB å stimulere til at flere jenter trives i industrien.

Monica Paulsen oppfordrer også bedriftsledelsen til å være positiv til Kari-nett og gjerne foreslå dette for kvinnelige ansatte

– Kunnskapsparken og KUB vil synliggjøre at dette er en viktig satsing og vi henvender oss også til bedriftene for å få ut informasjon til kvinnene på den måten også, sier Monica Paulsen som oppfordrer deg som vil vite mer, om å ta kontakt med Kunnskapsparken Helgeland.

Artikkeltags