NHO-Daniel får ikke ha kontakt med NHO på fire måneder