NHO støtter Hauan

JA: Så lenge prosjektet på Mo kvalitettssikres på en grundig måte sier NHO ja til ny flyplass på Hauan i Mo i Rana. Skisse: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

JA: Så lenge prosjektet på Mo kvalitettssikres på en grundig måte sier NHO ja til ny flyplass på Hauan i Mo i Rana. Skisse: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Artikkelen er over 5 år gammel

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, sier organisasjonen støtter flyplassprosjektet i Rana.

DEL

Tidligere denne uka uttalte Torbjørn Lothe, direktør i NHO-Luftfart at NHO sentralt var motstander av flyplassprosjektet på Mo.

Uttalelsen kom i forbindelse med en høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

NHO snur

Da Rana Blad snakket med informasjonssjef i NHO, Øyvind Lind-Fossen, sa han at de forholdt seg til Samferdselsløftet og at de ikke hadde noen kommentarer til uttalelsene fra Lothe.

Nå sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk at Lothe gikk for langt.

Vi kan ikke være mot noe som ikke har blitt utredet. Det er å trekke oss for langt i dette tilfellet, sier han.

Brubakk sier NHO er for ordlyden i regjeringens eierskapsmelding om Avinor.

Er positiv til Hauan

I eierskapsmeldingen står det at regjeringen er positiv til at Avinor planlegger videre for en investering i ny lufthavn på Helgeland i Mo i Rana.

Det skal arbeides videre med regionalpolitiske avklaringer og en bred vurdering av de regionale konsekvensene ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen. Regjeringen varsler at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre investeringen. Den ordlyden støtter NHO sentralt, sier Brubakk.

Må kvalitetssikres

Han sier at organisasjonen forutsetter at prosessen bak prosjektet gjøres grundig.

Så lenge prosjektet kvalitetssikres i henhold til gjeldende regler og at utredninger gjøres i samarbeid med luftfartsorganisasjonene og flyselskapene, slik at disse er med i de avgjørende prosesser stiller vi oss positive til initiativet. Dette vil kunne muliggjøre en ny mellomstor flyplass på Helgeland, og nedleggelse av to små.

Kvalitetssikringen må, blant annet, vise om prosjektet, som er viktig for regionen, har samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier næringspolitisk direktør i næringslivets hovedorganisasjon, Petter Haas Brubakk.

Artikkeltags