Niveau-Fredrik frifinnes for ulovlig skjenking - slipper å betale bota fra politiet