[Nordlys] - Jeg foreslår en engangsstøtte på 40.000 kroner for å flytte nordover, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmann for SV. Han påpeker at det kun gjelder hvis man bytter bostedsadresse til Nord-Norge fra et av fylkene som er rammet av arbeidsledighet og han utelukker pendling.

Fylkesnes var en av dem som reagerte sterkt på uttalelsen fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om at «Tromsø er en by det er verdt å bo i en liten stund, men kanskje ikke hele livet» som Nordlys omtalte tirsdag.

Uenig med arbeidsministeren

SVs stortingsrepresentant kritiserer nå måten ministeren har planlagt å løse skjevfordelingen i arbeidsmarkedet.

- Arbeidsministeren sier at hun skal håndheve regelverket for dagpenger fra NAV litt strengere. Slik tror hun altså at det vil skje store endringer, sier han.

Regelverket sier at man må ha søkt jobb over hele landet for å få utbetalt dagpenger. Dersom det finnes en relevant stilling, med tanke på utdanning, yrkesbakgrunn og erfaring, plikter man seg egentlig å søke på den og flytte dit.

- NAV utviser likevel ofte skjønn når det gjelder livssituasjon, familie, skole og lignende. Dermed mottar mange dagpenger til tross for at ledige og relevante jobber er tilgjengelige andre steder, som for eksempel i Nord-Norge, sier Fylkesnes.

- Må ikke jages nordover, men fristes

En rapport fra NAV som viser at det er lav mobilitet fra de hardt ledighetsrammede fylkene på Sør-Vestlandet er utgangspunktet for stortingsrepresentantens forslag.

- På Sør-Vestlandet er mobiliteten ut av regionene marginal. Når arbeidskraften ikke flytter dit det er behov har man ikke lenger et fungerende arbeidsmarked, stadfester han, og legger til:

- Derfor mener jeg at arbeidsministeren tenker helt feil. Først og fremst tror jeg håndhevingen i seg selv vil ha liten effekt, ettersom det fortsatt vil være stor skjønnsmulighet for NAV.

Videre mener han at velferdstilbudet ikke bør svekkes som følge av ledighetskrisen, og foreslår derfor en incentivordning gjennom et engangsbeløp på 40.000 kroner for de som velger å flytte nordover.

- I stedet for at arbeidsledige skal jages nordover bør de heller fristes. Derfor mener jeg det ville vært mer bejaende med en gulrot.

- Vil skape nye arbeidsplasser

Tross de store kostnadene det vil kunne føre til for staten mener han ordningen vil være positiv for næringslivet i Nord-Norge og skape nye arbeidsplasser.

- Her fins det mange flere arbeidsplasser enn vi faktisk tror. Nord-Norge er den minst utviklede regionen i landet, så mulighetene er jo enorme og mange, sier Fylkesnes.

Han ser på den ujevne arbeidsledigheten som en positiv mulighet for utvikling.

- Siden krisen er så spesiell, med stor ledighet sørvest og behov for arbeidskraft i nord, har vi en fantastisk mulighet. Mens en jevn ledighet selvfølgelig ville vært ille, gir spredningen store muligheter i arbeidsmarkedet.

5000 tilflyttere vil koste 200 millioner

Dersom 5000 tilflyttere mottar støtten på 40.000 kroner hver ville det utgjort et samlet beløp på 200 millioner. Fylkesnes mener flere fordeler veier opp for prislappen.

- For samfunnet blir det småpenger. Det er en liten investering som vil kunne skape en bevegelse i næringslivet. Alternativet er dessuten store utbetalinger gjennom NAV og tapte inntekter for verdiskapningen de ville bidratt til i nord, sier SV-politikeren, og legger til:

- Hvis Norge skal klare et grønt skifte og samtidig bevare høy vekst, utvikling og velferd handler mye om utvikling. Men da må det satses, særlig der det er behov for arbeidskraft.