Drev bruket konkurs og halverte innbyggertallet på øya. Nå er han tilbake

– De har ødelagt halve øya.