Nordland fylkesting stiller seg enstemmig bak uttalelse om å stanse nedlegging av utdanningstilbud på Helgeland

Fylkestinget oktober 2019, Marius Meisfjord Jøsevold, SV, Sosialistisk venstreparti

Fylkestinget oktober 2019, Marius Meisfjord Jøsevold, SV, Sosialistisk venstreparti Foto:

DEL

Det er Nordland SV som fremmet uttalelsen som nå er enstemmig vedtatt av Nordland fylkesting.

I uttalelsen sier fylkestinget blant annet at de oppfordrer Stortinget om å stoppe nedleggelsen av utdanningstilbudene på Nesna og i Sandnessjøen.

Nordland SVs Marius Meisfjord Jøsevold sier at dette er et tydelig signal til Stortinget i forkant stortingsbehandlingen av forslaget om å stanse nedleggelsen.

- Dette viser at et samlet Nordland ikke finner seg i nedlegging av utdanningstilbud på Helgeland, og krever at regionen skal få utvikling, ikke avvikling, uttaler Meisfjord Jøsevold.

Her kan du lese uttalelsen i sin helhet:

Denne høsten skal det behandles et forslag i Stortinget om å stoppe den vedtatte nedleggelsen av lærer- og sykepleierutdanningen på Nesna og i Sandnessjøen, der regjeringen bes om å oppfylle intensjonene i stortingsmeldingen, og om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Gjennom over hundre år har det blitt drevet utdanning av lærere på Nesna, og gjennom de siste tjue årene har det blitt drevet sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Gjennom disse årene har institusjonen, uavhengig av hvilket navn den har vært drevet under, vært den aller viktigste garantisten for å levere lærere og sykepleiere til kommunene på Helgeland.

Nordland fylkesting konstaterer at Nord-Norge som helhet, og Nordland og Helgeland spesielt, har pr i dag stor mangel på lærere og sykepleiere. I Nord-Norge mangler det ca 900 faglærte lærere, mens det bare i Nordland er rundt 600 ubesatte sykepleierstillinger.

26. juni i år, vedtok styret ved Nord Universitet å legge ned Campus Nesna, og studiestedet i Sandnessjøen. I forkant av styremøtet kom det inn rundt 300 høringssvar, der det store flertallet var svært kritiske til prosessen og til forslaget om nedlegging. Nordland fylkesting er kritisk til at det i saksframlegget ikke var en grundig drøfting av de regionalpolitiske konsekvensene av et slikt vedtak.

Nordland fylkesting konstaterer at i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» ble det understreket at reformen ikke skulle bidra til færre studiesteder, men at utdanningsinstitusjonene tvert imot skulle bli sterkere og mer betydningsfulle i sine regioner.

Nordland fylkesting krever utvikling, ikke avvikling av utdanningstilbud i fylket. Nordland fylkesting oppfordrer derfor Stortinget om å stoppe nedleggelsen av utdanningstilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, og å legge til rette for at det kan tas opp studenter også høsten 2020.

Artikkeltags