Varsler den største endringen i den videregående utdanningen i Nordland på flere tiår: - Jeg er forberedt på både protester og fakkeltog

Matlærling

Matlærling Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

[Avisa Nordland] Fylkesråd for utdanning varsler den største endringen i den videregående utdanning i Nordland på flere tiår.

Før helga var det 330 elever i Nordland som var uten læreplasser. Det betyr at fire av ti elever ikke får læreplass i Nordland.

– Vi må ta dramatiske grep og gjøre tøffe valg. Vi vil legge ned yrkesfagklasser der det ikke tilbys læreplasser. Vi tar ned klasser og tilbud, sier fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen (Ap).

Utgangspunktet er å beholde dagens skolestruktur. Men det er altså et misforhold mellom det skolene leverer opg det bedriftene etterspør.

Fylkesrådet varsler at hun vil legge ned enkelte tilbud ved noen skoler, og styrke utdanningsprogrammet ved andre skoler.

Men konkrete tiltak har hun ikke klare nå.

- Dette skal vi jobbe med fram til desember. Så blir det endringer fra skoleåret høsten 2017, sier Olsen.

Ble kokk

Tilgangen til læreplasser skal altså tillegges avgjørende vekt.

Espen Jensen (23) fra Fauske startet på elektrolinja.

Men etter en stund skiftet han beite.

Nå er han ferdig utdannet kokk med fagbrev etter læretid på Scandic Havet Hotell i Bodø.

– Jeg trodde jeg ville bli elektriker. Men jeg mistrivdes og startet på nytt på restaurant- og matfag på Fauske. Nå er jeg ferdig med fagbrevet og vil dra ut i verden for å lære mer. Kanskje jeg en dag kommer tilbake til Bodø, sier han.

Scandic Havet har plass til flere lærlinger. De tar inn lærlinger i både kokke- og servitørfaget.

– Vi skulle gjerne hatt lærlinger i resepsjonen også, men vi har ikke funnet de rette, sier hotellsjef, Solvår Hardesty.

Unni Myklevoll er studierektor ved Lofoten reiselivfagskole. De mangler studenter.

– Reiselivsnæringen er ikke flinke nok til å ta inn lærlinger, selv om næringer vokser. Dette må vi gjøre noe med, sier hun.

Et poeng for fylkesråden er å samkjøre bedre de næringspolitiske målene og fylkeskommunens oppgave som skoleeiere.

– Nye prognoser fra SSB bekrefter synkende elevtall i Nordland i årene som kommer, selv med prognose for høy innvandring endrer ikke dette bildet seg. Elevtallsnedgangen er en viktig faktor i framtidige kapasitetsvurderinger i sektoren, og elevtallsnedgang og en sterkere dreining mot å imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse tilsier en klarere styring av tilbudsstruktur og framtidig profilbygging ved skolene, skriver hun i saken som fylkestinget skal behandle i oktober.

Protester

– Er det tilbud som du vil legge ned?

– Nå skal vi jobbe med dette i samarbeid med næringslivet og skolene. Så skal vi finne ut hvordan vi best løser situasjonen.

– Det kan for eksempel være slik at vi ikke vil tilby elektroutdanning i alle regionene i Nordland. I dag har vi elever både på Mo og i Narvik som ikke får læreplasser, sier Hild-Marit Olsen.

"Fylkesrådet mener at for å understøtte Nordland som mulighetenes fylke må det legges godt til rette for utvikling av riktig kompetanse og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Skolenes fremtidige utdanningsprofil og tilbudsstrukturen i videregående opplæring i Nordland må gjenspeile dette", skriver hun i saken som fylkestinget skal behandle i oktober.

Fylkesråden mener også at utdanningsløpet må gjenspeiles i det behovet for kompetanse som arbeidslivet har.

Men at dette vil skape bråk er hun også forberedt på.

– Ja, jeg er forberedt på både protester og fakkeltog. Men jeg er klar på at vi vil legge ned klasser der vi ikke har læreplasser. Hver tredje elev i Nordland har ikke læreplass. Arbeidslivet har behov for kompetanse som vi ikke klarer å dekke. Dette er ikke bærekraftig, sier hun.

Fylkeskommunens budsjett skal reduseres de neste årene.

– Dette er en viktig faktor for at det stilles strengere krav til tilbudsstruktur og utdanningsprofil. Nordland kan i mindre grad leve med «tomme stoler» i klasserommene i framtiden. Fylkesrådet har klare målsettinger om at flere unge skal gjennomføre videregående opplæring, heter det i forslaget fra fylkesråden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken