Kaos på E6, stengte veier, dødsulykke og kolonnekjøring: – Dette er en av de hardeste periodene vi har hatt