Fraværet på videregående skole i Nordland redusert med 100.000 timer

Artikkelen er over 3 år gammel

Fraværet i de videregående skolene i Nordland gikk ned med 39 prosent de tre første månedene skoleåret 2016/2017.