(NA24): I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Først og fremst: Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent. Denne avgiften kommer i tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken.

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes i all hovedsak i følge med prisveksten på 1,5 prosent.

Type20182019 (forslag)
Brennvin (per volumprosent per liter)7,58 kroner7,69 kroner
0,7-2,7 prosent (liter)3,39 kroner3,44 kroner
2,7-3,7 prosent (liter)17,74 kroner12,93 kroner
3,7-4,7 prosent (liter)22,07 kroner22,40 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter)4,94 kroner5,01 kroner

Tobakk:

Prisene for tobakker øker litt mer for snus og skrå enn prisveksten skulle tilsi.

Type20182019 (forslag)
Sigarer (100 gram)259 kroner263 kroner
Sigaretter (100 stk)259 kroner263 kroner
Røyketobakk (100 gram)259 kroner263 kroner
Skråtobakk (100 gram)105 kroner107 kroner
Snus (100 gram)105 kroner107 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk)3,96 kroner4,02 kroner

Drivstoff (veibruksavgift)

  • Bensin: Øker fra 5,17 til 5,25 kroner per liter
  • Diesel: Øker fra 3,75 til 3,81 kroner per liter 
  • Biodiesel innenfor omsetningsgrav: Øker fra 3,75 til 3,81 kroner per liter

Elavgiften

Avgiftene for strøm reduseres noe fra 16,58 til 15,83 øre per kWh.

Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 19,7875 kroner per kWh.

For et årsforbruk på 20.000 kWh blir det en avgifslette på ca 190 kroner.