Norges Bank spår kraftig økning i boliglånsrenten

Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde  hovedstyrets rentebeslutning torsdag.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde hovedstyrets rentebeslutning torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Den første rentehevingen rykker stadig nærmere og det vil komme seks hevinger til de neste tre årene. – Noen vil kunne få problemer, medgir sentralbanksjefen.

Norges Bank holder renten uendret på det siste rentemøtet før sommeren, og spår sju rentehevinger innen 2021.

Norges Bank går samtidig enda lengre enn før med å si at renten skal opp like etter sommeren.

– Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt opp i september i år. Det går godt i norsk økonomi, oppgangen fortsetter og selv om prisveksten er svakere enn ventet, tror vi at den vil ta seg opp. Det bildet vi tegnet i mars er slik sett blitt styrket og rentehevingen er kommet nærmere, siden tiden er gått, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Nettavisen.

Sju rentehevinger

Samtidig løfter sentralbanken den såkalte rentebanen, altså utsiktene for fremtidige rentehevinger, ytterligere. Det ligger nå an til minst sju rentehevinger innen utgangen av 2021.

Det betyr en klart høyere boliglånsrente for folk flest, men Olsen tror de takler det fint.

– Jeg tror at de aller fleste har tilpasset seg fornuftig, men noen vil nok kunne få problemer, og det har man respekt for. Samtidig kan man ikke la det dominere vår pengepolitikk, sier sentralbanksjefen.

Høyere boliglånsrente

Ifølge Norge Banks hovedanslag ligger det an til to nye rentehevinger neste år, trolig i mars og september, og to til også i 2020 og 2021.

Det betyr at rentekostnadene til norske husholdninger vil øke betydelig i årene fremover.

«Renteprognosen innebærer en økning i boliglånsrenten fra omkring 2,5 prosent i dag til om lag 4 prosent i 2021", skriver sentralbanken.

En økning på 1,5 prosent i rentekostnadene betyr at en person med et boliglån på 3 millioner kroner må betale 45.000 kroner mer i året for å betjene lånet sitt.

SÅ MYE SKAL RENTEN OPP: Den øverste grafen er gjennomsnittlig boliglånsrente, mens den nederste er styringsrenten til Norges Bank. Boliglånsrenten skal opp til 4 prosent. Norges Bank

Sentralbanksjefen mener at med det bildet de nå tegner, vil rentehevingene gå bra. 

– Norske husholdninger tåler dette, det er en varslet renteheving, som vi nå bekrefter, hvis bilde blir slik vi nå tegner det. Renten vil fortsatt være lave en god stund fremover, sier Olsen, som påpeker at den norske økonomien er solid.

– Sysselsettingen øker, reallønnsveksten er god, husholdningenes inntekter vil øke, selv om rentene går opp. Det store flertallet vil klare seg godt, sier Olsen.

Han medgir imidlertid at de mest sårbare trolig vil merke rentehevingene.

– Vi vurderer grupper som er sårbare i den forstand at de kan bli rammet av en renteøkning, men det er slik at Norges Bank når vi setter renten må ta hensyn til det samlede bildet, sier Olsen. 

Gradvis

Sentralbanken sier til at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten, men at hevingene vil komme gradvis. 

«Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover», skriver Norges Bank i begrunnelsen.

Det vises samtidig til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. 

«Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke», skriver sentralbanken.

Ventet heving

Det var ventet at det ikke ville komme noen endring i renten, så spørsmålet er når i andre halvår den første hevingen kommer.

– Spørsmålet er ikke om renten skal opp, men når den skal opp, sier Kjetilk Olsen, sjeføkonom i Nordea til Nettavisen, i forkant av møtet.

Norges Bank indikerte at renten skal opp til høsten, trolig september, også på rentemøtet i mars. 

Norges Bank har signalisert at de vil sette opp renten sju ganger innen 2021, men flere toppøkonomer, inkludert Olsen, tror det kan bli mye mer.

Svak prisvekst

Kjetil Olsen mener det er ting som taler både for og imot senere renteheving, men at de til sammen mer eller mindre utligner hverandre.

Han viser til at prisveksten har vært mye lavere enn sentralbanken ønsker. Samtidig stiger boligprisene og oljeprisen mye mer enn ventet.

– Prisveksten er svak, men oljeprisen er kommet seg opp en del og utsiktene er enda bedre enn det var i mars. Vi vurdere at disse tingene utjevner hverandre, sier Olsen, som dermed mener en renteøkning i september er mer sannsynlig.

Boligprisene

Også Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener rentehevingen vil komme i september, men mener den godt kan komme nå. Han viser til veksten i boligprisene. 

– Boligprisene har steget like mye på to måneder som Norges Bank ventet på de neste 16 månedene. Samtidig skyter gjeldsveksten videre opp. Det gjør at det er riktig å sette opp renten nå, men vi tror de venter til september, sier Andreassen til Nettavisen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener på sin side det ikke haster med en renteheving.

– Inflasjonen er bare litt over 1 prosent og det er mer ledig kapasitet i arbeidsmarkedet. Prisveksten i boligmarkedet vil trolig heller ikke fortsette. Det kommer mer boliger på markedet og befolkningsveksten er fallende, så vi tror på moderat prisvekst, sier Due-Andresen.

– Så det er ikke noe hastverk med å heve renten. Det er ingen tegn til press i økonomien som tilsier at man må skyndte seg med å få opp renten, sier hun.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken