Norges Bank varslet det neste rentehoppet

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler det flere analytikere mener er en framskynding av neste renteøkning.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler det flere analytikere mener er en framskynding av neste renteøkning. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1 prosent.

DEL

Norges Bank setter ikke opp styringsrenta i denne omgang, men varsler at det mest sannsynlig skjer i juni. Og renta kan fortsette å stige raskere enn ventet.

Sentralbanken signaliserer at det lenge varslede rentehoppet kan komme allerede i juni, og ikke i september som mange analytikere tidligere har spådd. Rentebanen som ble lagt for dagen i forrige Pengepolitisk rapport i mars, viste økt sannsynlighet for at den første renteøkningen kommer i juni, noe som styrkes ettertrykkelig i meldingen fra hovedstyrets rentemøte torsdag.

Signalene fra Norges Bank denne gangen tilsier at rentebanen i neste rapport kan bli oppjustert så mye at det vil tilsi ytterligere en renteøkning før året er omme, i desember, tror Nordea Markets.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Vekst og høy utnyttelse

Han viser til at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenta, og at lite ved renteutsiktene er endret siden siste Pengepolitisk rapport ble publisert i mars.

Det har vært litt høyere vekst hos handelspartnerne enn ventet, og veksten har økt i USA og euroområdet. Likevel er det fortsatt usikkerhet rundt utviklingen internasjonalt, understreker hovedstyret i sin vurdering.

Der blir det også framhevet at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ligger litt over normalen og ser ut til å øke, mens prisveksten har vært høyere enn ventet og over inflasjonsmålet på 2 prosent.

Nordea: Offensivt

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets framholder at selv om sentralbanken framhever at utviklingen har vært omtrent som ventet, er det nær sagt sikkert at renteøkningen kommer i juni – hvilket er vel offensivt i forhold til tidligere signaler. Rentebanen i mars ga signaler om mer enn 50 prosents sannsynlighet for en renteøkning i juni, ikke 100 prosent, understreker han.

Dessuten nevner hovedstyret nærmest i en tilleggsbemerkning at den norske krona har blitt svekket mer enn ventet i mars, påpeker Bruce.

– Hvis kronekursen holder seg på dette nivået til juni, vil det ikke bare føre til at rentebanen blir oppjustert i samsvar med en økning i juni, det vil også føre til at rentebanen er fullt i samsvar med en økning i desember og mest sannsynlig ytterligere to økninger til i 2020, skriver han.

Artikkeltags