Gå til sidens hovedinnhold

Nye barnehageplasser

Artikkelen er over 14 år gammel

Det jobbes på høygir for å innfri løftet om full barnehagedekning i løpet av året.

Anita Vonstad, barnehagesjef i Rana kommune, har travle dager for tida. Ikke bare skjer det mye med hensyn til konkret utbygging. Det jobbes nå for fullt for å finne løsninger på hvordan flest mulig av dem som ønsker og trenger en barnehageplass skal få det før årsskiftet, selv om bygginga av nye barnehager og utvidinga av eksisterende barnehager ikke er klar til da.

Det betyr at det planlegges for midlertidige permanente plasser.

– Feil ressursbruk

Det har barnehagesjefen fått pålegg fra Rana-politikerne om å gjøre. Det forholder hun seg til, selv om hun mener dette ikke er fornuftig bruk av ressurser.

– I løpet av kort tid vil vi få avklart ting rundt midlertidige lokaliteter, sier Vonstad.

Dette er lokaliteter som skal brukes fram til Rana kommune kan skilte med tilstrekkelig mange nye permanente barnehageplasser. Det skjer imidlertid ikke før første halvår 2008.

– Hvor mange som vil få barnehageplass ved at vi tyr til midlertidige løsninger, vet jeg foreløpig ikke, sier Vonstad.

Det hun vet er at anleggsmaskinene går for fullt på tomta som skal huse nye Englia barnehage og utpå vårparten neste år vil gi rundt 60 smårollinger et barnehagetilbud.

Hun vet også at spaden settes i jorda til høsten i Langnes barnehage, som står ovenfor ei storstilt utbygging.

– Der skal det bygges tre nye avdelinger og det er bestemt at de avdelingene som allerede er i drift skal flyttes ut i utbyggingsfasen. Denne avgjørelsen er tatt med bakgrunn i de erfaringene som ble gjort da nye Barnas Hus ble bygd. Akkurat hvor Langnes-ungene skal plasseres, vil bli avgjort i nær framtid, opplyser Vonstad.

Full dekning

Når Englia barnehage står innflyttingsklar, Langnes barnehage er ferdig utbygd og andre igangsatte utbyggingsprosjekt i Mjølan barnehage, Ytteren barnehage, Mo Menighetsbarnehage og ikke minst i Båsmo barnehage er ferdigstilt, vil Rana kommune ha det barnehagesjefen definerer som full barnehagedekning.

– Det betyr at vi neste vår vil være godt i havn, ikke bare kapasitetsmessig, men også kvalitetsmessig. For å kunne komme inn under regjeringas definisjon av full barnehagedekning innen utgangen av 2007, har mange kommuner valgt hurtigløsninger som går på å sette opp brakkerigger. En slik strategi har vi altså ikke valgt i Rana. Her satses på solide kvalitetsbygg som vil holde over år.

– At vi samtidig som vi får splitternye barnehager, oppgraderer mange av de gamle gjør sitt til at hele barnehagesektoren nå får et realt løft, påpeker Vonstad.

Rana legger seg for øvrig på en noe annen definisjon av hva full barnehagedekning er, enn det regjeringa gjør. Regjeringa definerer full barnehagedekning som at alle som søkte plass før 1. mars 2007 får dette før årsskiftet.

– Vi mener vi har full dekning først når ingen må vente mer enn tre måneder på barnehageplass. Dessuten vektlegger vi plasstørrelsen vi kan tilby. Hvis en bare får halv plass når behovet er hel plass, kan det ikke hevdes at det er full dekning, sier Vonstad.

Nye arbeidsplasser

Med den storstilte satsinga på barnehagesektoren, følger også en rekke nyansettelser.

– Totalt har vi behov for et sted mellom 30 og 40 nye ansatte, sier Vonstad.

– I år er det nok mest kritisk med tanke på rekruttering, men jeg har tro på at det vil være mulig å rekruttere fagfolk utenfra til Rana. Vi har erfaringsmessig en god søkermasse og vi kan skilte med et godt faglig miljø, sier barnehagesjefen.