Oppgjør etter pyramidesvindel

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Nord-Helgelendinger tapte flere millioner kroner på aksjer i The 5 Percent Community. Mandag begynner den første store rettssaken i forbindelse med konkursen i pyramideselskapet.

DEL

Fem personer er tiltalt for å ha tappet selskaper i T5PC-systemet for om lag 15 millioner kroner, og stukket dem i egne lommer. Omkring 70.000 nordmenn skal ha vært med i selskapet og rundt 40.000 av disse var i tillegg aksjonærer. Rundt 370 personer i kommunene Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna og Træna eide tett over en million aksjer i T5PC, da selskapet gikk over ende. Den aller største aksjepotten på Nord-Helgeland satt en ranværing med. Vedkommende eide 163.000 aksjer og tapte trolig et sted mellom 150.000 og 600.000 kroner. De aller fleste som lot seg friste av en snarvei til rikdom, tapte imidlertid noen få tusenlapper.

To sentrale i saken

Mandag begynner altså den første store rettssaken i forbindelse med konkursen i pyramideselskapet T5PC. Ifølge Økokrim er de to sentrale personene i denne saken, styrelederen i T5PC Invest AS (The 5 Percent Community), nemlig Jørn Ronnie Tagge og styreformannen i PWR Charge AS, Henrik Ellefsen. Disse to skal ha mottatt brorparten av pengene som Økokrim mener er tappet fra pyramideselskapet.

Pengetapping

De andre som er tiltalt for grov økonomisk utroskap i denne forbindelsen er Frode Rudlang, daglig leder i PWC Charge, Harald Ellefsen og Thomas Øye. Pengetappingen ble utført via aksjekjøp og transaksjoner mellom selskaper i T5PC-systemet, ved urettmessige og ulovlige utbetalinger av såkalte suksess-fees og resultatavhengig etteroppgjør samt direkte eller indirekte overføring av penger til de tiltalte i siste halvdel av 2003 og første halvdel av 2004.

Kjøpte PWR Charge

Høsten 2003 skal Tagge ha sørget for at T5PC Invest kjøpte aksjer i PWR Charge AS for 10 millioner kroner. I august samme år ble det inngått en avtale mellom Henrik Ellefsen, Thomas Øye og Frode Rudlang om at 3 millioner kroner av pengene skulle overføres slik at Tagge fikk 1 millioner kroner, Ellefsen 1,2 millioner og Øye 800.000 kroner.

Tagge skal også ha sørget for at det i denne sammenhengen ble overført 1,5 millioner kroner fra T5PC til Henrik Ellefsens personlige bankkonto, går det fram av denne tiltalen. Denne delen av tiltalen dreier seg også om at Ellefsen og Rudlang i egenskap av sine stillinger i PWR Charge skal ha brutt regnskapsloven på flere punkter.

PWR Charge var et selskap eid av Henrik Ellefsen som skulle forsyne medlemmene i pyramideselskapet T5PC med tilbehør til mobiltelefoner.

Kjøpte meklerhus

Den andre delen av tiltalen i denne saken gjelder forholdet mellom T5PC Invest og selskapet Exente Securities ASA der Henrik Ellefsen var daglig leder. Det hette tidligere Aker Fonds og var et meklerhus.

T5PC skal ha kjøpt meklerhuset for om lag 9 millioner kroner, men den reelle verden av aksjene var null kroner, mener Økokrim. Det var meningen at meklerhuset skulle administrere handelen med aksjer i pyramideselskapet T5PC, men det ble aldri noe av denne handelen. I pressen er det tidligere kommet fram at Exente ikke hadde konsesjon til drive verdipapirhandel, og svaret var også nei da selskapet søkte konsesjon hos Kredittilsynet.

Til Kina og Dubai

I forbindelse med pengeoverføringen i dette aksjeoppkjøpet mener Økokrim at Henrik Ellefsen blant annet kanaliserte nesten 1,7 millioner kroner fra Exente til sitt eget selskap PWR Charge for å dekke utgifter blant annet til reiser til Kina og Dubai. Men dette var utgifter som var uvedkommende for Exente og som førte til tap for selskapet, går det fram av tiltalen.

Det var også i forbindelse med kjøpet av meklerhuset Exente at det ble inngått en avtale mellom Jørn Tagge og Henrik Ellefsen på vegne av T5PC og Harald Ellefsen på vegne av selskapet Avanti AS om å overføre 6,1 millioner kroner fra T5PC til Avanti.

Løfte om rikdom

T5PC gikk konkurs i november 2004 etter at titusener av personer hadde kjøpt aksjer i og medlemskap i selskapet med løfte om å bli rike. Hvor mye penger privatpersoner tapte i konkursen, er usikkert, men selskapet hentet inn 160 millioner kroner i en emisjon sommeren 2003.

Inntektene fra medlemsavgifter og lignende skal ha beløpt seg til nesten 100 millioner kroner samme år, og selskapet skal da også ha solgt aksjer for 70 millioner kroner. (ANB-NTB)

Artikkeltags