Overtar styringa i dag

Tormod Steen (V) (t.v.), Johan Petter Røssvoll (Sp), Astrid Danielsen (KrF), Kai Henriksen (H), Rune Olsen (Miljølista) og Allan Johansen (Frp) ser fram til å ta steget fra oposisjon til posisjon. Det skjer i dag.

Tormod Steen (V) (t.v.), Johan Petter Røssvoll (Sp), Astrid Danielsen (KrF), Kai Henriksen (H), Rune Olsen (Miljølista) og Allan Johansen (Frp) ser fram til å ta steget fra oposisjon til posisjon. Det skjer i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Og i det de vrir om tenningsnøkkelen er de ytterst forsiktige med å komme med garantier overfor ranværingene.

DEL

-Vi har mange målsettinger, men vi vil ikke komme med garantier, sier Høyres Kai Henriksen som under det konstituerende møtet i kommunestyret i dag overtar ordførerklubba fra Arbeiderpartiets Geir Waage og dermed er et historisk regimeskifte i det tradisjonelt så røde Rana et faktum.

-Vårt langsiktige mål er et at Rana skal bestå av 30.000 glade ranværinger, sier Henriksen.

-Det er jo for så vidt et fint mål. Hvordan skal det gå til?

-Vi skal stake ut ei ny retning, ei blågrønn retning, sier Henriksen.

Det betyr blant anna at det i større grad enn i dag skal åpnes opp for private løsninger.

Det gjelder blant anna i forhold til omsider å få realisert et kulturhus.

-Dette tror jeg kommer til å bli realisert i samarbeid med private og det er flere på banen som ønsker å få dette til, sier Venstres Tormod Steen.

De seks partiene som nå kommer i posisjon har gjennom den siste kommunestyreperioden funnet sammen i en rekke forskjellige saker og aller mest har enigheten kommet til syne i skolesaken. Derfor trekkes da også skolesektoren fram som den viktigste arenaen ranværingene vil merke forskjell.

-Vi skal følge opp det vi har lovet, slår Steen fast.

-Det betyr ei opprusting av samtlige skoler, sier han.

-Betyr dette at den kommunale barneskolestrukturen ligger fast?

-Vi skal ta en grundig runde med de som har tatt initiativ til opprettelsen av montessoriskoler først.

Bom-uenighet

Veipakke Helgeland og bomstasjoner på E6 gjennom regionen er en av sakene de seks partiene overhodet ikke er enige.

-Mange er spente på om dere vil legge opp til en omkamp om bompengefinansiert E6?

-Dette er en ikke-sak inntil videre. Vi forholder oss til at flertallet i kommunestyret i Rana allerede har sagt ja til Veipakke Helgeland. Når vi får saken tilbake i form av at vi skal uttale oss i forhold til garantier, må vi se om kostnader eller andre momenter gjør at vi finner grunn til å endre på dette, sier Henriksen og trekker fram at for Høyres del er det ei forutsetning at så lenge standarden på E6 blir som i dag (ikke 90-sone Mo-Mosjøen red. anmrk.) må veien være bompengefri. Dessuten at bomstasjonene må flyttes til kommunegrensa.

Påtroppende ordfører Allan Johansen gjentar bare det som er et klinkende klart Frp-standpunkt: -Vi stemmer nei til bompenger.

Men selv om Høyre til slutt finner detaljinnholdet i veipakken uspiselig, så har ikke partiet sammen med Frp mer enn 14 av 37 representanter i det nye kommunestyret og dermed vil flertallet for bompenger fortsatt være solid.

-I en del saker er vi uenige og det er helt greit. Vi respekterer hverandres synspunkter og det at andre har andre meninger, sier Henriksen.

Eiendomsskatt

En pille som både Senterpartiet, KrF, Venstre og Miljølista åpenbart har måttet svelge i forhandlingene med Høyre og Frp er eiendomsskatten. I valgkampen slo de fire at det ikke var aktuelt å fjerne denne, men i dokumentet de blågrønne nå legger fram slås det fast at eiendomsskatten på boliger skal reduseres og på sikt fjernes.

-Dette vil nødvendigvis bety mindre inntekter til kommunen. Hvordan skal dere løse dette?

-Vi vil få anledning til å skattlegge verker og bruk hardere. Dessuten vil vi ressurser på å få ned sykefraværet i kommunen. Reduseres dette bare med en prosent, ligger det en besparelse der på 8,5 millioner kroner årlig. Så dette kommer vi til å satse mye på, sier Henriksen.

Fornøyde

De seks er for øvrig alle enig i at de på hvert sitt vis har fått sette preg på politikken de nå er omforent skal føres de neste fire åra.

-Vi vil ha ei konstruktiv tilnærming og økt fokus på miljø i hele kommunen og luftkvaliteten skal fortsatt forbedres. Vi ønsker også å samarbeide med næringslivet og industrien, sier Miljølistas Rune Olsen og trekker fram at de blågrønne gjerne vil vise at tungindustri og det øvrige næringslivet i Rana kan gå hånd i hånd med miljøet.

Også Johan Petter Røssvoll (Sp) er godt fornøyd.

-For oss har skolesaken vært særdeles viktig og den er da også fortsatt sterk og bred enighet om. Vi skal skape liv og røre i hele Rana, sier Røssvoll.

-Hvor raskt vil ranværingene merke den kursendringa dere nå legger opp til?

-Det er selvsagt ikke bare å knipse og så skjer ting, men etter hvert vil folk merke en forskjell. Det første de vil merke forskjell på er imidlertid det at de nå kan føle trygghet for skolene sine. Det er viktig, slår Røssvoll fast.

Artikkeltags