I går arrangerte Høgskolen i Nesna konferansen Retten til et liv uten vold om studiet «Vold mot kvinner».

Cirka 30 personer fra ulike instanser møtte opp på konferansen som skulle lokke søkere til det nye studiet.

– Vi er veldig fornøyde både med oppmøtet og sammensetningen. Her har vi representanter fra blant annet Rana kommune, Polarsirkelen videregående skole, Helgeland politidistrikt, ulike krisesenter i regionen, rustjenesten og barnevernsinstitusjoner, sier Rokkan.

Demonstrerte innholdet

Høsten 2013 starter studiet «Vold mot kvinner» opp på Høgskolen i Nesna, og i den forbindelse arrangerte Kvinneuniversitetet i samarbeid med Høgskolen i Nesna en konferanse om temaet.

– Konferansen er et ledd i ferdigstillelsen av studiet og for å bidra til å rekruttere søkere, sier Arna Meisfjord.

Planleggingen av studiet «Vold mot kvinner» startet i 2011, og Meisfjord synes det er artig at de har nådd så langt og at det er stor interesse for faget.

– Vi har hatt veldig flinke foredragsholdere som har demonstrert innholdet i studiet, sier Meisfjord.

Vekket engasjement

Blant foredragsholderne var forsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, som snakket om fenomenet vold i nære relasjoner.

Kjersti Alsaker fra Høgskolen i Bergen holdt foredrag om hva partnervold gjør med kvinners helse og livskvalitet.

Bistandsadvokat ved Salomon-Johansen advokatfirma informerte om hva loven sier og hva som er realitetene.

Stipendiat ved Universitetet i Nordland, Linda Sjåfjell, snakket om vold mo kvinner, familievold og vold i nære relasjoner.

Foredragene vekket både engasjement og nysgjerrighet blant de frammøtte.

– Jeg tror vi har klart å fokusere på problemfeltet, gjort studiet kjent og gitt informasjon om hvorfor studiet er relevant i forhold til ulike yrkesgrupper, sier Meisfjord.