På storstilt flyttefot

RETT OVER TORGET: Teknisk sjef i Rana kommune Bjørn Bech-Hanssen (t.v.) og prosjektleder Asbjørn Johansen konstaterer at mange må belage seg på en tilværelse i midlertidige lokaler mens Stakobygget bygges ut og om. Ikke alle som skal på flyttefot må flytte langt; biblioteket skal inn i Tinghuset. Foto: Marit Ulriksen

RETT OVER TORGET: Teknisk sjef i Rana kommune Bjørn Bech-Hanssen (t.v.) og prosjektleder Asbjørn Johansen konstaterer at mange må belage seg på en tilværelse i midlertidige lokaler mens Stakobygget bygges ut og om. Ikke alle som skal på flyttefot må flytte langt; biblioteket skal inn i Tinghuset. Foto: Marit Ulriksen Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Alle ansatte i Stakobygget må ut mens det bygges om og ut til Helgeland Kunnskapssenter. Det krever planlegging. Mye planlegging.

DEL

-Å finne nye egna lokaler til så mange har vært heftig, slår prosjektleder Asbjørn Johansen fast.

-135 ansatte må ut av bygget mens det bygges om og disse har vi funnet plass til flere forskjellige steder rundt om i Rana, sier han.

Puslespill

En rekke kommunale kontorer skal flyttes og ikke minst skal biblioteket bo på legd fram til sommeren 2013.

-Biblioteket skal riktignok ikke flytte langt, sier teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen.

Biblioteket skal nemlig bare flytte rett over Nytorget og inn i første og andre etasje i Tinghuset. Heller ikke legekontoret, samfunnsmedisinsk avdeling og flyktningetjenesten skal langt av sted. De flytter alle over gata og inn i Helfo-gården. Omsorgskontoret skal inn i første etasje i Optimogården og til andre etasje i samme gård i Strandgata flytter kommunens IKT-avdeling.

Miljøterapeutisk avdeling, psykisk helse, barnevernet og rustjenesten flyttes til Gulbygget i Mo Industripark hvor NAV tidligere hadde tilholdssted.

-Dette er litt av et puslespill og vi har blant anna tatt hensyn til at etater og kontor som naturlig nok jobber tett opp mot hverandre fortsatt skal lokaliseres nært hverandre, sier Bech-Hanssen.

Det er for øvrig utleierne som legger til rette de forskjellige lokalene.

De eneste som i dag holder til i Stakobygget som ikke må flytte ut og finne alternative lokaler det nærmeste halvanna året er Babettes.

-Der vil det være normal drift under byggeperioden, sier Bech-Hanssen.

Stor interesse

Flytteoperasjonen skal gjennomføres i begynnelsen av desember for rett etter nyttår begynner ombygginga av Stakobygget som etter planen skal stå ferdig ut- og ombygd og kunne tas i bruk som Helgeland Kunnskapssenter til studiestart i august 2013.

-Vi har inngått 20 måneders leiekontrakter med de forskjellige utleierne med opsjon på forlengelse, sier Bech-Hanssen.

Utgiftene til flytteoperasjonen ligger inne i den totale budsjettramma på 250 millioner kroner som prosjektet er kostnadsberegna til. Forutsatt at denne ramma holder, vil det administrativt ble avgjort hvem som får oppdraget med å bygge det nye kunnskapssenteret.

-24. november er det anbudsåpning og etter at kontrollregning er foretatt, vil den avgjørelsen falle.

Kostnadsberegningene er foretatt på bakgrunn av det gjennomførte forprosjektet. Usikkerhetsfaktoren i dette knytter seg selvsagt til forholdene i markedet og hvorvidt aktuelle entreprenører har stor oppdragsmengde fra før eller ikke. Men vi har forhåpninger om at kostnadsramma på 250 millioner skal holde, sier Bech-Hanssen som forteller om stor interesse for prosjektet fra entreprenørsida.

-Anbudspapirene var klare for bare et par dager siden og allerede har en rekke entreprenører, både lokale og nasjonale, meldt sin interesse, sier han.

Byutvikling

Både Bech-Hanssen og Johansen konstaterer at oppgraderinga av den tidligere Rana Blad-gården til et moderne Tinghus, bygginga av Helgeland Kunnskapssenter, planene om ei kraftig opprustning av Nytorget, samt påbegynte og planlagte prosjekt i Rådhusalleen og øverst i gågata, gir en positiv smitteeffekt.

-Den oppgraderinga og standardhevinga vi nå ser i området gjør det selvsagt mer attraktivt. Dette er byutvikling på sitt beste og dette blir bra, mener de to.

Artikkeltags