Polarsirkelen videregående kan bli den første i landet som får denne linja

Jan Gabor (t.v.) fra Mo industripark, fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen og rektor ved Polarsirkelen videregående skole, Thomas Skonseng.

Jan Gabor (t.v.) fra Mo industripark, fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen og rektor ved Polarsirkelen videregående skole, Thomas Skonseng. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå kan Polarsirkelen videregående skole få oppgaven med å lede an med sirkulær økonomi som fag.

DEL

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, ønsker at Polarsirkelen videregående skole (PVGS) skal lede an med sirkulær økonomi som fag i videregående opplæring. Med på laget har hun Nord universitet, Kunnskapsparken Helgeland og Mo industripark.

Sirkulær økonomi, eller bærekraftig produksjon som er en enkel oversettelse, vil bli tatt opp som en del av undervisningsopplegget ved Polarsirkelen videregående skole. Den nyopprettede forskerlinja skal lede an, men også innen de yrkesfaglige programmene ser man på mulighetene, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Det ligger godt til rette for at nettopp Polarsirkelen videregående skole kan være først i landet på dette området, argumenterer fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen.

Forskning i praksis

I forkant av en stor konferanse om sirkulær økonomi, hadde utdanningsråd Olsen kalt inn til et diskusjonsmøte med naturlige aktører i Rana, for å finne samarbeidsarenaer der også videregående skole kan sette dagsorden innen dette temaet.

– Det handler om å være med i samfunnets og arbeidslivets utvikling. Sirkulær produksjon, det å utnytte råvarer på en bærekraftig måte, er et varmt tema i næringslivet. Da er det helt naturlig at også den videregående skolen tar dette inn i sine fag, sier Olsen

Thomas Skonseng, rektor ved PVGS, mener at å trekke sirkulær økonomi inn i forskerlinja er en måte å styrke framtida for industribedriftene i Rana.

– Ved å la våre elever være koblet på prosjekter i industrien, gjennom hospitering, praksissamarbeid og ved integrering av forskerlinja i næringslivet, så får man på sikt utdannede ingeniører og økonomier. De kan komme tilbake etter endt utdanning, og kjenner da det lokale næringslivet. Dette er kompetanseinvestering som vil slå svært godt ut på litt sikt, sier Skonseng.

Industrien på lag

Også Industriparken ser fordelen av å trekke neste generasjon arbeidstakere inn i det grønne skiftet.

– Våre industribedrifter er ledende inn i det grønne skiftet. Når PVGS setter sirkulær økonomi på dagsorden, så vil det helt klart sko ungdommene slik at de er enda bedre rustet når de kommer ut i arbeidslivet. Det tjener også våre bedrifter, sier Jan Gabor, markedssjef ved Mo industripark.

Artikkeltags