Tidligere Høyre-ordfører er med når Hemnes Venstre gjenoppstår

F.v. Hans Petter Skjæran, Lars Sivert Larsen, Kjell Joar Petersen-Øverleir og Mats Hansen.

F.v. Hans Petter Skjæran, Lars Sivert Larsen, Kjell Joar Petersen-Øverleir og Mats Hansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

PRESSEMELDING: Tirsdag den 4. desember avholdt Hemnes Venstre årsmøte på Jernvaren og vedtok å startet opp igjen sin virksomhet, skriver partiet i ei pressemelding.

Et interimsstyre bestående av Hans Petter Skjæran, Lars Sivert Larsen og Kjell Joar Petersen-Øverleir tok initiativ til reetableringa, og fullførte prosessen frem til årsmøtet.

Hemnes Venstre vil være en brobygger som legger vekt på samarbeid over hele kommunen. Det gjelder internt i politikken så vel som mellom de fem tettstedene. Vi mener det er avgjørende med en slik samhandling og har tro på at det vil skape en harmonisk og sterk kommune som fortsatt vil utvikle seg positivt og utnytte ressursene best mulig.

Samarbeid på tvers av partigrensene er viktig for oss, og vi vil jobbe for å skape ro og tillitt politikere og partier imellom. Like viktig er det å bidra til et godt klima mellom politikere og administrasjon.

Involvering av innbyggerne i kommunen er en viktig del av demokratiet. Vi vil i programarbeidet se på muligheten til å finne gode og effektive måter å involvere innbyggerne på. Gjennom et slikt fokus ønsker Hemnes Venstre å bidra til å fremme skaperglede, skaperevne og ikke minst bolyst.

På årsmøtet ble det valgt et styre bestående av Kjell Joar Petersen-Øverleir (leder), Lars Sivert Larsen (nestleder) og Rita Veiåker Nilsen (kasserer). Styret skal jobbe med å bygge opp partiet og legge strategier frem til nytt årsmøte som vil bli avholdt i løpet av januar 2019.

Artikkeltags