Gå til sidens hovedinnhold

Positive til bompenger

Artikkelen er over 9 år gammel

Vegforum Nord åpner også for å måtte vurdere å endre sine prioriteringer der det ikke er lokal politisk vilje til å følge dette opp.

Det slår Vegforum Nord fast i sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Vegforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Finnmark, Troms, Nordland, Norges Automobil

Forbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon

(NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord

(MEF) og LO. Bak Vegforum Nord står 3389 bedrifter og 183000 medlemmer.

Målet for Vegforum Nord er å samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Nord

Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter for mere midler til veg, heter det i ei pressemelding.

Priorieterte vegstrekninger

Dette er de vegstrekninger som et samlet næringsliv i Nord Norge vil prioritere først samt ferdigstilt i NTP 2014 - 2023 i Nordland, heter det fra Vegforum Nord:

E6 Nord- Trøndelag grense – Lien- Mosjøen

E6 Værnes – Strømsnes

E6 Majavatn

E6 Brenna – Brattås – Lien

E6 Harran – Nes bru

E6 Mosjøen – Osen

E6 Korgen – Røssvoll

E6 Røssvoll – Bolna

E6 Rognan – Fauske m/omlegging Fauske sentrum

E6 Narvik sentrum

E6 Hålogalandsbrua

E10 Lofast – Å

E10 Tjeldsund – Kåringen - Gullesfjordbotn (Rute 8a Evenes – Sortland)

E10 Rassikring Vest- Lofoten

RV77 Kjernfjellet - Junkerdalen

RV80 Røvika – Strømsnes

RV80 Vegpakke Salten, fase 2

E6 – Økt frekvens på fergesambandet Drag - Tysfjord

Det listes også opp vegstrekninger i Troms og Finnmark.

Bompengefinansiering

- Vegforum Nord har registrert at riksvegene som ble overført til fylkene ikke var i tilfredsstillende forfatning ved overtakelse, og at fylkeskommunene har tilbakemeldt i noen tilfeller at det ikke fulgte tilstrekkelige midler ved overføringen. Dette må følges opp tilstrekkelige midler, slik at en sikrer at vegene oppfyller normen. Vegforum Nord er opptatt av at vegstandarden i Nord- Norge må oppgraderes, for å sikre at næringslivsutvikling og verdiskaping i regionen har gode vilkår for videre utvikling,, skriver Vegforum Nord i sin høringsuttalelse.

- Vegforum Nord stiller seg positive til bruk av bompengefinansiering for å få gjennomført gode og viktige prosjekter raskere, og vil måtte vurdere å endre sine prioriteringer der det ikke er lokal politisk vilje til å følge dette opp.