Gå til sidens hovedinnhold

Problemfri rotenon-aksjon

Artikkelen er over 17 år gammel

RANA/HEMNES: Ansvarlig for forrige ukes rotenon-aksjon i distriktet vårt, Tore Vatne kan glede seg over at alt gikk som det skulle. Like hyggelig syns han selvsagt ikke nypåvisningen av lakseparasitten i Leirfjord er.

Det ble hektisk for mannskapene da regnet kom i Bardalselva søndag.

- Ja, det ble veldig arbeidskrevende å få behandlet alle småbekkene som plutselig ble vekket til live av regnvannet. Men vi kom i mål til slutt, beretter seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, Tore Vatne.

Han gleder seg over at den tekniske gjennomføringen av den omfangsrike rotenonaksjonen i Rana-regionen på det nærmeste forløp knirkefritt.

Mindre dødfisk

Vatne forteller at det i alt under aksjonen er plukka opp rundt 3 tonn dødfisk.

- Dette er mindre enn det en kanskje hadde forventet, sier seksjonslederen.

Det viste seg at øvre deler av Leirelva i Hemnes hadde hatt betydelig sjøørettgyting etter behandlingen i fjor høst.

- Her ble det funnet 300 000 sjøørettyngel, noe som viser at de har hatt gode vekstvilkår, sier Vatne.

I Røssåga er det plukket opp rundt 800 kg laks og sjøørret, her er også lakseyngel funnet.

I Rana har en passert 1100 kg død fisk, men bare en liten andelav det er laks.

Reetablering

- Det som er funnet av lakseyngel under aksjonen, vil bli sendt til Veterinærinstituttet for gyrodactylus-analyser, forteller Vatne.

Reetableringen av fisk i vassdragene begynner raskt.

- I løpet av få uker vil det bli satt ut 150 000 sjøørettyngel på behandlede strekninger i Ranelva og Bjerka og i Leirelva ovenfor fiskesperra. I tillegg vil oppfisket sjøørret som har stått i ventemerder i Finneidfjord slippes løs og får svømme tilbake til sine heimelver, beretter Vatne.

Arbeidet med å gjenetablere laksen skjer først neste sesong, da hovedsaklig som utsetting av befruktet lakserogn.

Bør behandles raskt

Midt under rotenon-behandlingen i Rana-distriktet, kom meldingen om at gyrodactylus igjen er påvist i Leirelva i Leirfjord.

- Det er bekymringsfullt med tanke på at det er et vassdrag som ligger veldig nært det området vi har behandlet nå, sier Vatne.

Han forteller at det er viktig at det handles raskt.

- Det er mange faglige momenter som tilsier at vi bør være raske, ikke minst med tanke på å hindre smitte opp i Storvatnet og nærliggende elver, sier Tore Vatne.

Søndag ble en mann frigitt fra rotenon-aksjonen for å ta prøver i tilknytning til Leirelva. Disse blir sendt inn til Veterinærinstituttet for gyro-analyse.

- Nå er vi spent på om vi får en hastetillatelse fra Miljøverndepartementet for å sette i gang raskt der ute. Vi har nå utstyr, mannskaper og rotenon i området, sier Vatne og håper de slipper å vente måneder med søknadsrunder om tillatelse for å få behandle.