- Rana-flyplass ikke utredet nok

MANGLER: Konsekvensene av PLU Hauan er fra Avinors side mangelfult utredet, mener Rambøll.

MANGLER: Konsekvensene av PLU Hauan er fra Avinors side mangelfult utredet, mener Rambøll. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Rambøll-rapport fastslår at en ny stor flyplass i Mo i Rana krever konseptvalgutredning (KVU).

DEL

– En svært tilfredsstillende rapport, sier Roy Otto Solvang og Jørn Aavik i støtteforeningen for Mosjøen lufthavn, Kjærstad. De to mener at rapporten avslører at Avinor ikke har utredet viktige forhold ved en eventuell ny stor flyplass ved Hauan utenfor Mo i Rana.

– Det er åpenbart at Avinor ikke har gjennomført en behandling av flyplasstruktur på Helgeland etter regelverket for KVU og kvalitetssikring (KS1). Tiltaket (PLU Hauan, red.anm.) medfører investeringer på mer enn 750 millioner kroner og det finnes mange tenkbare konseptløsninger for lufthavnstruktur. I Nasjonal transportplan skal alle store prosjekt behandles både etter KVU, KS1 og etter plan- og bygningsloven, skriver sivilingeniør Terje Norddal i konsulentselskapet Rambøll i rapporten «Flyplasstruktur på Helgeland. Drøfting av planprosess».

Ingen føringer

Rapporten er bestilt av Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON) og behandler planprosessen i forbindelse med flyplassnettet på Helgeland og hva som er gjennomført av statlige organ som Samferdselsdepartementet, Avinor og Luftfartstilsynet.

Bjørn Larsen, leder i Mosjøen næringsforening og styremedlem i MON, mener at rapporten står fullt og helt på egne bein.

– Det er ikke lagt noen som helst føringer på resultatene i rapporten. Det var også viktig å poengtere da vi overleverte rapporten til departementet i desember, understreker Larsen overfor Helgeland Arbeiderblad.

- Stokka mer realistisk

Norddal er i rapporten kritisk til om passasjerene faktisk vil bruke Hauan hvis flyplassen i Mosjøen legges ned. Han framhever økt reisetid til flyplassen, og mangelen på alternativ offentlig kommunikasjon.

– Stokka i Sandnessjøen vil i praksis bli den mest aktuelle alternativet. Men også bil og tog til Trondheim vil bli relativt mer attraktivt, skriver Norddal.

«Gode grunner»

I en anbefaling i rapporten slår han fast at «man skal ha gode grunner for å fjerne et transporttilbud som har betjent et lokalsamfunn på en god måte i mer enn 25 år». Og videre: «Avinor har sjelden fått aksept på forslag om å legge ned flyplasser».

– Rapporten viser at vi som blir berørt ikke har blitt hørt, sier Larsen.

Norddal skriver i rapporten at PLU Hauans påvirknignsområde ikke er realistisk vurdert av Avinor, at transportløsninger til andre flyplasser for trafikanter fra Kjærstad ikke er vurdert, at det ikke er gjennomført uavhengig kontroll av investeringskostnadene ved PLU Hauan, ikke gjennomført usikkerhetsanalyse av samfunnsøkonomiske beregninger, og heller ikke vurdert virkninger for ulike grupper reisende og for næringslivets konkurransedyktighet.

– Dette er avvik fra krav som normalt stilles til dokumentasjon før vedtak om store investeringer, skriver Norddal.

HA fikk onsdag ikke kontakt med Avinors pressesjef. Henrik Johansen i PLU Hauan forklarer at han ikke kjenner til at KVU brukes i forbindelse med flyplassprosjekter.

– Det er andre metoder for å gjøre nødvendige analyser og utredninger. Slik det allerede er gjort og vil bli utført mer av også i denne saken, skriver Johansen på en SMS til HA onsdag ettermiddag.

– En KVU bør starte med det reelle behovet for en stor flyplass på Hauan, og ikke med drømmer og ønsker, sier Bjørn Larsen.

  • LES OGSÅ: Reagerer på talltriksing

Artikkeltags