Formannskapet i Rana: Stiller stor tomt til disposisjon for et nytt stort sykehus

Formannskapet i Rana har i dag enstemmig vedtatt å stille tomta inntil dagens sykehustomt til dispensasjon for et eventuelt større sykehus lagt til Rana.