Rana FrP har bedt om møte med parlamentarisk leder etter helsefraksjonens melding: - Håper stortingsgruppa ser gærnskapen i dette