Gruvedirektør Gunnar Moe: – Særavgift for bruk av jernbanesporet kan slå beina under driften til Rana Gruber