Gå til sidens hovedinnhold

Rana Gruber overskred tillatt grenseverdi for utslipp til Ranelva

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er i en pressemelding Rana Gruber opplyser at de i forbindelse med produksjon i dagbruddet i dag har overskredet tillatt grenseverdi for utslipp av suspendert stoff til Ranaelva.

Det suspenderte stoffet det er snakk om er finmalt stein fra bedriftens gruve. Utslippet skal ha vært synlig i elva, og det skal være snakk om en enkeltstående hendelse.

Rana Gruber skriver i pressemeldingen at årsaken til hendelsen trolig skyldes store vannmengder fra dagbruddet som har gått gjennom underjordsgruven og passert forbi områder med mye finstoff. Noe som i en kort periode har forårsaket at renseanlegget ikke har fungert optimalt.

Det er tatt prøver av vannet for å avdekke en eventuell påvirkning av elva, og hendelsen er rapportert inn til miljødirektoratet. Hendelsen vil også bli gransket internt av Rana Gruber.

Det er ventet at tilstanden i Ranelva skal normalisere seg i løpet av ett døgn.

Kommentarer til denne saken