Det er på sine hjemmesider Rana kommune melder om at feietjenesten har skjerpet kravene til takstiger og sikkerhet ved arbeid på tak.

Dette skjer etter flere hendelser og uhell under feiing den siste tiden.

Som en følge av at prosedyrene for sikkerhet ved adkomst på tak nå har blitt revidert vil ikke lengre løse takstiger, såkalte bøylestiger eller motvektsstiger, bli akseptert.

Det er huseiers ansvar å sørge for at det er forsvarlig atkomst til og på tak under alle forhold. Som hovedregel betyr det at det skal være satt frem typegodkjent husstige og montert standarisert taksikringsmateriell på tak som heller utover (mer enn seks graders helling).

Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6), der feiing foregår fra tak. Begrunnelsen for at også tak med liten helling og sklisikker taktekking skal ha takstige, er at adkomst skal være forsvarlig under alle forhold. Både i forbindelse med feiing og andre tjenester fra feietjenesten, samt i forbindelse med brannvesenets innsats ved eventuell skorsteinsbrann.

Takstigen skal gå helt ned til takkanten og ligge inntil skorsteinen. Dersom stigen på grunn av utbygg eller selve takkonstruksjonen ikke kan ligge inntil skorsteinen, må det være montert gangbro fra stigen til skorsteinen. Ved liten takvinkel og sklisikker taktekking, kan feieren gå langs mønet uten at gangbro er montert.

Les også

Det er kaldt, de jobber høyt og de blir skitne, men feierne i Rana kommune elsker jobben sin. - Men jeg har ramlet ned noen ganger, det skal sies

 

Dette er de viktigste endringene etter at kravene har blitt skjerpet:

  • Feierne får ikke lenger benytte løse takstiger (bøylestiger eller motvektsstiger).
  • Som hovedregel skal det være montert typegodkjent takstige for fastmontering. Hjemmelaget takstige uten typegodkjenning, må tilfredsstille kravene / standarder som gjelder for typegodkjente takstiger.
  • I noen tilfeller har feietjenesten akseptert at feieren går opp på tak uten takstige. Krav til sikkerheten i slike tilfeller er skjerpet og beskrevet mer detaljert. Det er fortsatt krav om montering av takstige selv om feieren på et gitt tidspunkt finner det forsvarlig å gå opp uten takstige.

Her kan du lese feietjenestens prosedyre for adkomst på tak (oppdatert per 8. mars 2018)