Det er i en annonse i Rana Blad Rana kommune gjør oppmerksom om at de inviterer til et åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplanene for Nordlandsparken, Moheia skolegård og deler av Talbvikparken.

Møtet foregår i kommunestyresalen tirsdag klokken 1800.

Kommunen opplyser videre at de også holder informasjonsmøte om renoveringen av Ranahallen i gymsalen i Ranahallen torsdag klokken 1800. Også dette møtet er åpent for alle.