Rana kommune legger opp til å kutte driften med 61 millioner kroner

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Klokken 1100 starter formannskapsmøtet i Rana kommune. Der blir blant annet budsjettet for 2018 lagt frem fortløpende.

I en kort pressemelding fremgår det at man i rådmannens budsjettforslag for 2018, samt økonomiplanen for perioden 2018 til 2021, viser til at de samlede behovene øker mer enn kommunens inntekter.

Som en følge er det lagt til grunn at man ser det som nødvendig å ta ned driften i økonomiplanperioden med 61 millioner kroner. 14.8 av de 61 millionene skal tas i 2018.

I pressemeldingen viser rådmannen til at endringer i eiendomsskatten kan medføre inntektstap som får store konsekvenser for kommunens tjenester og handlefrihet på sikt.

Budsjettet for 2018 har en samlet inntektsramme på 2.08 milliarder kroner.

Rådmannen har lagt inn forslag om investeringer på 1.3 milliarder kroner i økonomiplanperioden 2018 til 2021.

I forslaget til budsjettet for 2018 fremgår det at investeringsbudsjettet for 2018 har en totalt investeringsramme på 388.6 millioner kroner.

Her følger utvalgte viktige punkter fra budsjettforslaget:

  • Det legges opp til å videreføre utskrivning av eiendomsskatt i 2018 i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, samt på verker og bruk. Generell eiendomsskatt er 7 promille, men eiendomsskattesatsen på boliger settes til 2 promille. Bunnfradraget settes til 300.000 kroner per boenhet.
  • Foreldrebetalingen i barnehager øker fra 2.730 kroner til 2.910 kroner - dette i henhold til Statsbudsjettet.
  • Semesteravgiften for kulturskoleundervisning forblir uendret.
  • Satsen for korttidsopphold i institusjon endres fra 155 kroner til 160 kroner per døgn. Samtidig legges det opp til prisene på mat fra sentralkjøkkenet forblir uendret fra 2017.
  • Det legges også opp til mindre økninger for vask av ytre rom i bosenter, privat tøy for beboere i bosenter samt betalingssatsene for hjemmehjelp/praktisk bistand.
  • Parkeringsavgiften forblir uendret på 22,- per time.
  • Avgiften for vann og avløp økes med henholdsvis 30 prosent og 5 prosent.
  • Festeavgiften vedtas økt fra 4.600 til 4.600 for 1. festeperiode på 20 år, deretter en økning på 200 kroner fra 5.600 til 5.800 for perioden til 40 år og en økning på 200 kroner fra 6.600 til 6.800 for perioden opp til 60 år.
  • Gebyret for bruk av kommunale snøskuterløyper forblir uendret.

Vi oppdaterer saken fortløpende.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken