Det er i en melding på egne hjemmesider Rana kommune gjør oppmerksom på at de gjennomfører det de beskriver som en "justering av den øverste administrative ledelsen for å ta ut større synergier i organisasjonen".

– Det er en ytterlige prosess ved å få tilpasset alle underliggende avdelinger og ansatte den nye strukturen. Vi tar sikte på at den nye organisasjonen er på plass innen 1. januar til neste år, sier rådmann Robert Pettersen.

I klartekst betyr dette at man slår samme flere avdelinger.

Helse- og sosialavdelingen slås sammen med omsorgsavdelingen. Avdelingene for skole, barnehage og kultur slås også sammen.

Som en følge vil da disse fem utgjøre rådmannens nye ledergruppe:

  • Rådmann - Robert Pettersen
  • Kommunaldirektør stab - Hege Nygård
  • Kommunaldirektør tekniske tjenester – Jan Erik Furunes
  • Kommunaldirektør helse og omsorg – Ann Jorid Virik
  • Kommunaldirektør oppvekst og kultur – Lillian Nærem

Rana kommune opplyser videre om at det skal gjennomføres interne prosesser i avdelingene for å tilpasse disse til den nye organisasjonen.