Et enstemmig Helse- og omsorgsutvalg i Rana kommune vedtok forleden å opprettholde sitt avslag på skjenkebevilling for øl og vin til restauranten Adams Mat og Vinhus.

Utvalget ga først avslag på dette i sitt møte 23. januar i år. Innehaveren av spisestedet påklaget avslaget på skjenkesøknaden. I og med at utvalget står på sitt, vil klagen nå bli oversendt Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Restauranten har tidligere fått avslag også på servering av sprit, da kommunen mente innehaver ikke var skikket til å inneha et slikt skjenkeløyve. Også dette avslaget er påklaget til Fylkesmannen.