– Jeg syns det er uheldig at sorenskriveren på Mo går ut og anbefaler nedleggelse av Brønnøy og Alstahaug

Artikkelen er over 1 år gammel

Det sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) fra Mosjøen etter at sorenskriver Rolf Selfors i april gikk ut offentlig og anbefalte å samle tingrettene på Helgeland på Mo i Rana. Hun mener en mer naturlig plassering hadde vært Alstahaug.