Tilsynsrapport om miljøretta helsevern avdekket seks avvik. Må fikse på nyskolen også neste sommer

Rapporten om miljøretta helsevern oppdaget avvik rundt inneklima, søknader, sanitære forhold, utforming, innredning samt lydforhold og risikovurderinger.