ARV reduserer plastforbruket med 4,5 tonn: - Det er kjekt å få designheder for vår nye miljøvennlige profil