Bane NOR skal fjerne forurenset snø for hindre lekkasjer av diesel til Ranelva