Barnevernet i Rana har høyt antall fristbrudd og flere saker per ansatt enn landsgjennomsnittet: - Vi prioriterer det som haster mest

Barnevernet i Rana har et stort antall fristbrudd, svært høyt arbeidspress og nyansatte som må "jobbe seg inn".