Fritidsklubben går en usikker tid i møte - står i dag uten nye lokaler etter at Båsmo skole er revet

Fremtiden for Båsmo Fritidsklubb er usikker.