Forbereder seg på bygge-boom dersom batterifabrikken blir realisert: – Det er snakk om hundrevis av nye boliger

Dersom Freyr får bygget battericellefabrikken, tror Allan Berg, Bjørn Audun Risøy og Christian Tovås at boligbyggingen vil gi ringvirkninger langt over kommunegrensen.