Utbyggingen av E6 gjennom Helgeland er en suksess for en ny måte å bygge vei på

Veien bygges raskere og det gjøres tilpasninger til det beste for brukerne.